Банковата сграда на арх. Никола Лазаров с един от най-впечатляващите декоративни елементи по софийските покриви. Построена през 1910 г. след конкурс между най-добрите архитектурни бюра по това време. Намира се на ул. „Раковски“ и ул. „Иван Вазов“.

Достолепната сграда на ул. „Иван Вазов“ 1 в София винаги е била класически архитектурен образец и символ на икономическа мощ. Завършена е през 1912 г. за тогавашната Централна кооперативна банка по проект на архитект Никола Лазаров. Десетилетия по-късно, в брой 40 на „Държавен вестник“ от 1978 г. е обявена за архитектурен и художествен паметник на културата с национално значение.

Акцентът на красивата постройка е скулптурната група на Любен Димитров от три човешки фигури, поддържащи глобус, тоест земното кълбо. Композицията увенчава купола и символизира кооперативното движение.

През годините са правени много ремонти и частични вътрешни преустройства, но те са извършвани по начин, целящ да съхрани запазените елементи от интериора на сградата с архитектурно-художествена стойност, като в същото време тя да продължи пълноценно да се използва като банков клон.

Първоначално зданието е било изградено на 3 етажа. В началото на 20-те години на ХХ век е започнало неговото надстрояване, което е реализирано от архитектурно бюро „Ничев & Фингов & Апостолов“. През 1925-1928 г., след ограничен конкурс, в който участва и самият арх. Н. Лазаров, арх. Георги Фингов и арх. Димо Ничев разширяват сградата в посока към ъгъла на улиците „Ив. Вазов“ и „Г.С. Раковски“, надстрояват я с два етажа и я увенчават с нов купол. Тогава е създадена и скулптурната група.

Сградата е впечатляваща не само отвън, а и отвътре. Истинско произведение на изкуството е резбованото бюро на известния български банкер Атанас Буров.

В своя публикация по-късно арх. Никола Лазаров коментира, че надстройката от арх. Георги Фингов и арх. Димо Ничев е загрозила значително неговото произведение с премахването на мансардния етаж, с новите етажи, фланкиращи главния вход на сградата, с промяната на ъгловия купол и с липсата на достатъчно „внушителна монументалност“.

Но сградата остава впечатляваща не само отвън, а и отвътре. Истинско произведение на изкуството е резбованото бюро в директорския кабинет, на което е работил и известният български банкер Атанас Буров. Богато

орнаментираните гипсови тавани са сред най-ценните елементи на зданието. Според документи, съхранявани в Националния институт за паметниците на културата, на втория етаж интерес представляват помещенията, които в миналото са били заседателна зала и кръгъл кабинет. В тях и до днес са запазени орнаментите по таваните и профилната ламперия. В коридорите интересни са скулптурните елементи около главното стълбище и гипсовите тавани. В сградата на ул. „Иван Вазов“ 1 освен тогавашната Централна кооперативна банка са се помещавали още банка „Биохим“ и ТБ „Сердика“. Интересен факт е, че е имало един период, преди „Биохим“ и „Сердика“ да се слеят през септември 1995 г., когато двете банки са ползвали заедно сградата. ТБ „Сердика“ е използвала частта с входа откъм ул. „Иван Вазов“, а „Биохим“ – частта с входа откъм ул. „Раковски“.

Днес сградата се използва от филиал на УниКредит Булбанк и през 2012 г. отбеляза своята 100-годишнина..

Автор:

Момчил Лазаров

Момчил Лазаров е историк. От години води един от най-добрите блогове на тема история. Интересува се най-вече от антична и средновековна история, история на религиите, архитектура и градоустройство.  Още статии на историческа тематика от Момчил Лазаров може да откриете на http://issuu.com/momchil_lazarov.